Skip to: Site menu | Main content

 

IV. Erdélyi Vándoregyetem

Szászvidékre vándorolunk, a Nagyszeben közelében fekvõ Kisdisznód adott otthont a IV. Erdélyi Vándoregyetemnek.

Központi témánk: Világok

Az elõzõ évekhez hasonlóan több tudományterület szemszögébõl próbáljuk megközelíteni a témát, neves belföldi és külföldi meghívott elõadók segítségével, olyan módon, hogy szakterülettõl függetlenül mindenki számára érthetõ, érdekes és hasznos legyen az elõadások meghallgatása.

A teljesség igénye nélkül néhány terület, amelyet érinteni fogunk és néhány témakör, amirõl szó lesz: informatika (virtuális világok, játékprogramok, számítógépes grafika, számítási felhõk, kiterjesztett valóság, stb.), természettudományok (kvantumlogika, orvosi fizika, szkeptikus mozgalom, stb.), történelem, filozófia, közgazdaságtan, politológia stb. Természetesen, mint minden évben, az idén is lesznek a helyszínnel kapcsolatos elõadások, a szászvidék történelmi, földrajzi, néprajzi jellegzetességeit tárgyaló, Nagyszebent és környékét bemutató elõadások.

Nem maradnak el a megszokott filmek és koncertek sem, lesz borkóstoló és borászati elõadás, és persze kirándulás és buli.

tervezett elõadások>>

ez történt a vándoregyetemen (Transindex cikk)>>


IV. eVe képekben 

 


Fontos információk:

Kedvezmények:


Kisfilm pályázat:

Várjuk 5-10 perces rövidfilmek, animációk készítõinek jelentkezését. Egyedüli megkötés: a film címe "Világok" legyen. A filmeket a táborban levetítjük, a közönség szavazata alapján kiválasztott legjobb film készítõjét 100 EURO értékben díjazzuk.


Elõadások (folyamatosan frissítjük)


Részletes programtervezet

A program a következõ napokban folyamatosan frissülni fog, a meghívott elõadók visszajelzései alapján. Hamarosan megtekinthetõ lesz az elõadások listája, és rövid kivonatokat is publikálunk a weboldalon.

  Péntek Szombat Vasárnap
8.30 - 9.00 reggeli reggeli  
9.00 - 9.30  
9.30 - 10.00 Róth Ágoston: Interaktív görbe- és felületmodellezés Biró Tamás Sándor: Világok és kvantumok  
10.00 - 10.30 reggeli
10.30 - 11.00 Ercsey-Ravasz Mária-Magdolna: Közelkép az agy hálózatáról
11.00 - 11.30 Barabás Réka: Nano-világok Guttmann Szabolcs: Nagyszeben világa 2007-ben
11.30 - 12.00 szünet
12.00 - 12.30 Bálint Zoltán: Belsõ világunk feltérképezése: orvosi képalkotási módszerek szünet kirándulás autóbusszal: Nagyszeben, Nagydisznod, Vizakna, Szelindek, Nagybaromlak
12.30 - 13.00 Tamás Csaba: Cloud Computing, Augmented Reality, Wearable Computing, Electronic Purse, avagy hogyan alakítja át a technológiai fejlõdés társadalmi és gazdasági világunkat
13.00 - 13.30 Hraskó Gábor: Alternatív medicina - alternatív világkép?
13.30 - 14.00 ebéd
14.00 - 14.30 ebéd
14.30 - 15.00
15.00 - 15.30 séta Kisdisznódon Pozsony Ferenc: Szászvidék
15.30 - 16.00
16.00 - 16.30 Visky S. Béla: Nietzsche: Régi és Új világ határán
16.30 - 17.00 Veress Emõd: Szerzõdések: klasszikus alapelvek és posztmodernitás
17.00 - 17.30 szünet  
17.30 - 18.00 Ilyés Gergõ: Három párt, három világ Kósa András: A válság és a kisközösségek, mint túlélési alternatívák kérdésérõl  
18.00 - 18.30  
18.30 - 19.00 szünet Kolonics Károly borbemutató, bemutatja Kósa András  
19.00 - 19.30 Harmonia Cordis koncert  
19.30 - 20.00 szünet  
20.00 - 20.30 vacsora vacsora  
20.30 - 21.00  
21.00 - 21.30 Beszélgetés Felméri Cecíliával - Filmek: Kakukk, Mátyás, Mátyás és Végtelen percek DeLaFunk koncert + buli  
21.30 - 22.00  
22.00 - 22.30  
22.30 - 23.00  

Egyéb programok

Pénteken este: Harmonia Cordis Egyesület klasszikus zenei programja

Szombaton este: DeLaFunk koncert


Elõadások kivonatai

Barabás Réka
(BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Kar, Kolozsvár)
Nano-világok

 

Álljunk ki egy 2000 m-es hegynek a csúcsára és nézzünk le onnan: általában az elénk táruló látvány lenyĂ»gözõ, a csúcson álló ember pedig parányinak érzi magát. Mi történik azonban akkor, ha egy speciális (AFM -atomic force microscope) mikroszkóp nanoméretĂ» (10-9 m) tĂ»jének hegyérõl próbáljuk szemügyre venni a bennünket körülvevõ világot?

Feynman szerint ott is egy nagy, tágas világ vár ránk, amely világ törvényei azonban eltérnek az általunk kisebb-nagyobb sikerrel bebiflázott törvényszerĂ»ségektõl. Úgy tĂ»nik, hogy a nanovilágban az atomok és más parányi részecskék között más törvények uralkodnak, amelyekkel még csak mostanában ismerkedünk. Ezekrõl az izgalmas kérdésekrõl, a nanovilág gyakorlati hasznairól hallhatnak majd az elõadás résztvevõi.
 

Bálint Zoltán (Ludwig Boltzmann Intézet, Graz)
Belsõ világunk feltérképezése: orvosi képalkotási módszerek

Az elõadásban áttekintünk néhány lehetõséget amelyek segítségével képet nyerhetünk az emberi szervezet szerkezetérõl és mĂ»ködésérõl. A komputertomográffal végzett vagy mag-mágneses rezonancián alapuló orvosi képalkotó módszerek kitĂ»nõ lehetõséget nyújtanak szerveink mĂ»ködésének valós idejĂ» megfigyelésére. A módszerek és orvosi eszközök bemutatása után, néhány példán keresztül tárgyaljuk a módszer alkalmazhatóságát és határait, a képkészítés elõnyeit és hátrányait. Megnézzük hogyan lehet dinamikus méréseket végezni és bepillantást nyerünk az emberi szervezetben lejátszódó folyamatok sebességébe és bonyolultságába.

A tüdõ mĂ»ködésének megfigyelése szolgál példaként és ezen keresztül mutatjuk be a kóros szerkezeti és mĂ»ködési elváltozásokat. Végezetül tárgyaljuk, hogy ezen módszerek milyen diagnosztikai lehetõségeket tartalmaznak. 

Biró Tamás Sándor
(Központi Fizikai Kutatóintézet, Budapest)
Világok és kvantumok

A modern fizika szemszögébõl felvázoljuk a sok-világ hipotézist támogató érveket és elméleti konstrukciókat, valamint alternatív értelmezési lehetõségeket. Néhány általános kérdés kapcsán a világ természetére, eredetére és mĂ»ködésére vonatkozóan betekintést nyújtunk a fizikus gondolkodásmód egzotikusabb fordulataiba, matematikai képleteket legfeljebb csak hieroglifa-szerĂ» díszítésként használva.

 

 

Ercsey-Ravasz Mária Magdolna
(Notre Dame Egyetem, IN, USA; BBTE, Fizika Kar, Kolozsvár)
Közelkép az agy hálózatáról

Az agykutatók legfõbb célja megérteni, hogyan mĂ»ködik az agyunk, de ehhez képest még az agy fizikai szerkezetérõl is nagyon keveset tudunk. A különbözõ funkcionális (tehát látásért, hallásért, érzékelésért felelõs) területeket nagyrészt azonosították, ugyanakkor agysérülteken végzett kísérletek azt mutatják, hogy az agy hihetetlen plaszticitással rendelkezik: bizonyos megsérült területek szerepét teljesen át tudják venni más funkcionális zónák. Ezért nem csak a neuronok szintjén mĂ»ködõ dinamika felelõs, hanem a funkcionális területek között létezõ hálózatnak is fontos szerepe kell legyen. A Lyoni Neurológiai Kutatóintézet Henry Kennedy által vezetett kutatócsoportja ennek a hálózatnak a struktúráját igyekszik feltárni. Kísérleteik során különleges festékanyagot injekcióznak majmok agyába. Ennek tulajdonsága, hogy felszívódik az axonok végzõdésein (a fa alakú idegsejt „törzsébe”), továbbhatol és megfesti a neuront. Ha egy adott funkcionális zónába injekcióznak, az összeköttetések miatt megszínezõdnek nagyon távoli zónákban levõ neuronok is. Ezek az összekötõ idegsejtek biztosítják a kommunikációt a különbözõ funkcionális területek között. Az adatbázis egy súlyozott hálózatként értelmezhetõ. Ennek jellemzõit vizsgáltuk a Notre Dame Egyetem hálózatkutatási központjában. Elõadásomban ennek a hálózatnak a szerkezetérõl és néhány érdekes tulajdonságáról fogok beszélni.

Felméri Cecília
(Sapientia EMTE, ARGO Audiovizuális MĂ»hely)
Filmek

Kakukk

Egy mondatos szinopszis
A film egy erotikus mese, tipikusan vígjátéki háromszögtörténet, ahol a ravasz asszony számára nem is a buta férj kijátszása a tét, hanem az, hogy a szeretõ kiállja-e a próbákat, hogy megkaphassa õt.

Rövid tartalmi leírás
Kerekes János szeretõje Máris, de a lányt a szülei a buta és gazdag Demicshez kényszerítik. Máris nem harcol Júliaként a szegény Jánosért, hanem azon van, hogy a kecske is jóllakjon és a káposzta is megmaradjon. Férjhez megy Demicshez, de megígéri Jánosnak, hogy az esküvõ után elõször neki adja magát. Ekkor kezdõdnek a bonyodalmak.

A forgatókönyv egy Baka Andrástól 1958-ban gyĂ»jtött, Dekameronba illõ, felnõtteknek szóló moldvai népmese alapján íródott.

Mátyás, Mátyás

Szinopszis
„Mátyás király Bécsben halt meg kilencvenben, október vége felé, és meg volt mérgezve. Evett fügét, reggelre kész volt. De már éjszaka rosszul volt, és reggel... meghalt.”
Egy animációs dokumentumfilm 13 percben Kolozsvár lakóiról, és arról, hogy mit tudnak a kolozsváriak városuk híres szülöttérõl, Mátyás királyról.
„És annyit még tudok mondani, hogy Mátyás király a szobornál lovon ül. Ennyi. Hát többet mit mondjak?”

Végtelen percek

Egy soros szinopszis
Egy nyári délután késik az idõ.

Szinopszis
Egy nyári délután valaki lecseppenti magát kávéval, valaki galambot etet, valaki darazsat öl, valaki meghal, valaki menekül, valaki másol, valaki rádiót hallgat, valaki telefonál, valaki… És ezek közt talán van némi összefüggés.

Hraskó Gábor (a Szkeptikus Társaság elnöke)
Alternatív medicina - alternatív világkép?

Az elõadásban megvizsgáljuk, hogy mit is tudhatunk az alternatívnak vagy komplementernek nevezett gyógyító eljárások (CAM = Complementer and Alternative Medicine) hatékonyságáról, biztonságáról. Vajon miért állítják a CAM mĂ»velõi, hogy eljárásaik nem tesztelhetõk a tudomány módszereivel? Hogyan viszonyul egymáshoz elmélet és bizonyíték, mi az a sokat hivatkozott placébóhatás és kell-e kutatni ezeket a gyógyászati módszereket? Nem fogunk elmerülni bonyolult orvosi, biológiai, fizikai elméletekben; inkább logikailag tekintjük át, hogy egy a világ mĂ»ködését vizsgáló  kutatónak milyen gondos kísérleteket kell elvégeznie ahhoz, hogy megállapíthassa, egy eljárás hatékony-e vagy sem. Példáinkat elsõsorban a manapság igen népszerĂ» homeopátia és akupunktúra témakörébõl vesszük.

Róth Ágoston
(BBTE, Matematika és Informatika Kar, Kolozsvár)
Interaktív görbe- és felületmodellezés

Az elõadás során a résztvevõk a számítógéppel segített geometriai tervezésben használt klasszikus, továbbá az elõadó saját kutatási eredményeibõl származó görbe- és felületmodellezési eszközökkel ismerkedhetnek meg számos interaktív, 3D-s grafikára és animációra épülõ alkalmazáson keresztül. A bemutatott programok nemcsak görbe-, valamint felületinterpolációs és approximációs módszereket ismertetnek, hanem olyan determinisztikus és nemdeterminisztikus (heurisztikus) algoritmusokra is példát adnak, amelyekkel egyrészt sima paraméteres görbéket (felületeket) kontrollpont-alapú görbékké (felületekké) alakíthatunk, másrészt nem feltétlenül sima és erõsen nemlineáris megszorításokat teljesítõ görbék és felületek funkcionális optimalizálását is megvalósíthatjuk.


Útvonal Kolozsvárról Kisdisznódra


Nagyobb térképre váltás